20 december 2007

trilogie voor haar en ik hoop dat ze gelukkig is

ooit zal ik je wel verlaten
jij die zoveel tranen bracht
ooit zal ik je kunnen haten
maar naar ik vrees
nog niet vannacht


toen ik daar stond
en jij daar stond
en wij daar alletwee
en ik toen zei
wat ik toen zei
toen kwam de hemel
naar benee


nooit zal ik u beminnen
nooit zult gij de mijne zijn
nooit zet gij elk van uw zinnen
op het worden van de mijn